Förslag om Säponedläggning får kritik

Det är blandade reaktioner efter förslaget igår om att lägga ner Säkerhetspolisen, Säpo och istället skapa en helt ny säkerhetstjänst som ska skydda Sverige.
Justitieminister Thomas Bodström ser flera fördelar, men professorn Dennis Töllborg menar att utredningen bakom förslaget ger en felaktig bild av verkligheten: – Han har väl gjort sitt bästa och så här bra blev det. Säkerhetspolisen, Säpo, är i dag en polisverksamhet och det är ett stort problem om man får tro den utredning om Sveríges beredskap mot terror, som lades fram i går. För att kunna skydda sig mot terror är det mycket viktigt att kunna samarbete med andra länder, menar utredaren Justitierådet Johan Munk. Han målar upp bilden av en svensk säkerhetspolis som är bakbunden i dag av flera regler. Det får stora konsekvenser för möjligheten att skaffa information och därigenom skydda Sverige. Bara för att svenskarna är poliser så händer det att andra länders säkerhetstjänst inte vill dela med sig av information hävdar utredaren. Detta ska bero på att poliser förväntas rapportera och ingripa mot alla brott. Och ibland förekommer sådana fast de inte alls är lika allvarliga som den terror som man vill bekämpa. En ny civil säkerhetstjänst skulle kunna se genom fingrarna och sannolikt lättare kunna få ta del av utländska kollegors tips och utredningar, menar utredaren. Justitieminister Thomas Bodström håller med: – Det har kommit fram ett par fördelar här. Nämnligen att man kan få fram fler uppgifter i sitt arbete utomlands om det inte står under polisiärt ansvar. Och man behöver heller inte arbeta som polis, det vill säga att omedelbart ingripa, vilket har sina fördelar. Men så här arbetar redan polisen hävdar Dennis Töllborg som är professor i rättsvetenskap och som har studerat Säpo under lång tid: – Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Svensk säkerhetspolis har sedan länge ett väl utvecklat arbete med andra säkerhetspoliser.
Johan Wangström