Särskoleelever orättvist behandlade

Elever som går i särskolan får inte samma möjligheter som andra skolbarn, enligt en statlig utredning. Den visar att eleverna i särskolan är orättvist behandlade redan från början, bland annat när det gäller betygen.
Utredningen visar också att särskoleelever inte har samma rätt som andra elever att välja skola. Utredningens ordförande Vivi-Ann Nilsson säger till Ekot att det bland annat finns historiska förklaringar till det här. Särskolan är till för elever med någon form av utvecklingsstörning som gör att eleven inte fungerar i den vanliga skolan. De senaste åren har antalet elever i särskolan ökat så kraftigt i en del kommuner att många ifrågasätter om alla elever verkligen behöver gå där.