Brittiskt fynd av skyddsutrustning mot kemvapen

Den brittiska militärledningen säger att brittiska styrkor i södra Irak har hittat, vad den hävdar kan vara, bevis för att Irak förberett sig för att använda kemiska och biologiska vapen mot de USA-ledda invasionsstrupperna. Skyddsutrustning mot kemiska och biologiska vapen har enligt den brittiske försvarsstabschefen hittats i en övergiven postering i oljefälten i södra Irak.
Försvarsstabschefen Michael Boyce sade på en presskonferens här i London att brittiska soldater hittat ett hundratal skyddsdräkter mot kemiska och biologiska stridsmedel och tillhörande skyddsmasker i en hastigt övergiven irakisk befälspostering i oljefälten i södra Irak. Utrustningen var, sade han, i gott och fungerande skick. Han visade också videofilm på skyddsdräkter som låg utlagda i en byggnad. Boyce försökte inte hävda att fyndet skulle vara ett klart bevis för att Irak planerat att använda kemiska och biologiska vapen, men beskrev det som signifikant och sade att man måste fråga sig varför den irakiska militärledningen ansett det nödvändigt att utrusta infanteristyrkor i oljefälten med sån skyddsutrustning. ”...and we have to ask ourselves why Iraqi commanders felt that infantry in this part of Iraq should be issued with weapons of mass destruction equipment and protection”, sa Boyce. Utrustningen och de dokument som också hade lämnats kvar av de flyende irakierna skall analyseras noga, sade den brittiske försvarsstabschefen. Vad det brittiska fyndet visar sig vara värt är oklart. Det finns skäl till stor försiktighet i bedömningen av det. För Storbritannien och USA, som invaderat Irak med just regimens innehav av massförstörelsevapen som motivering, passar naturligtvis fynd som kan tyda på att Irak både har och hade tänkt använda sådana vapen väl in.
Agneta Ramberg, London