Gruppavvisningar inledda i Frankrike

Frankrike har inlett gruppdeportationer av icke önskvärda invandrare. En gång i veckan avgår ett chartrat plan, som ska samla upp personer både i Frankrike och andra europeiska länder för transport till hemlandet.
Hittills har tre plan med sammanlagt 270 personer skickats tillbaka till Afrika och Asien och i början av april avgår ett plan som hyrts in tillsammans med Storbritannien för att skicka hem afghaner. Att personerna avvisas i grupp på detta sätt har kritiserats av organisationer för mänskliga rättigheter. Den svenske minister Jan O Karlsson pressekreterare Odd Guteland säger att Sverige inte är några principiella motståndare till förfarandet.