SSI kritiserar SKB:s planer för slutförvar

Det finns stora kunskapsluckor i det forskningsprogram, som Svensk kärnbränslehante-ring, SKB, har presenterat för hanteringen av det svenska kärnavfallet. Det anser Statens strålskydds-institut, som i dag, fredag, är klar med sin granskning av forskningsprogrammet, som nu lämnas till regeringen.

I vissa fall uppfyller programmet inte ens lagens krav, enligt SSI.

– Det finns stora viktiga brister i den redovisning som vi har fått. Forskningsprogrammet täcker inte det avfall som lagen kräver, säger Anders Wiebert, projektledare för SSI:s granskning.

På vilket sätt då?

– Det gäller i första hand omhändertagandet av det långlivade låg- och medelaktiva avfallet. Där har SKB inte redovisat att man har ett pågående program för att lösa den frågeställningen.

De här bristerna kvarstår trots att myndigheterna och regeringen redan i samband med det förra forskningsprogrammet 2004 påpekade att ett sådant program måste fram.

Det radioaktiva avfallet kommer att placeras i två olika förvar. Dels ett förvar för det högaktiva utbrända kärnbränslet, som ska förvaras i kopparkapslar 500 meter ner i berget, dels ett förvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall av annat slag.

– Det är sådant som kommer framför allt när man river kärnkraftverk, men även när man moderniserar kärnkraftverk så uppstår det långlivat avfall, säger Anders Wiebert.

SSI tycker inte om att SKB tänker vänta till 2045 innan man ska vara klar med förvaret för långlivat låg- och medelaktivt avfall.

Det medför en mycket lång period för mellanlagring och man kan förlora kunskapen om den exakta karaktären på avfallet.

– Har man inga riktlinjer från en utvecklad beskrivning av förvaret finns det stor risk att man behöver göra om den här förpackningen av avfallet långt in i framtiden.

Vad innebär det för risker?

– Eftersom det här avfallet är väldigt radioaktivt går det inte att utesluta att det kan leda till onödiga strålskyddskonsekvenser för den personal som måste göra detta i framtiden.

Den första ansökan som gäller det använda kärnbränslet planerar SKB att lämna in 2009 eller 2010. Då måste SKB kunna visa att allt är grundligt utrett, säger Anders Wiebert.

– Det är väldigt angeläget att SKB visar dels att man omhändertar de synpunkter som vi nu ger, dels att programmet har nått en sådan mognad att det verkligen är lämpligt att lämna in en ansökan, säger han.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se