Cyklisters attityder leder till olyckor

Många cyklister utgör en fara för andra cyklister och gående. Varje år rapporteras till polisen cirka 260 allvarligare olyckor där en cykel krockar med en annan eller kör på en fotgängare.

– Många cyklister tycker att det är helt okej att cykla på en gångbana, man tycker att det är löjligt att stanna för rött ljus. Det som är mest frapperande är att många cyklister som också kör bil aldrig skulle drömma om att köra bil på samma sätt som man cyklar, säger Carl Gustaf Wrangel, chef för trafikpolisen i Stockholms city.

Götgatan är det mest olycksdrabbade cykelstråket i Stockholms innerstad. Bilister och cyklister samsas om samma väg med tydliga gatumarkeringar.

Det räckte med ett kort besök där för att bekräfta bilden som Carl Gustaf Wrangel ger. Folk som cyklar på bilvägen, svänger i korsningar utan att varna medtrafikanterna, talar i mobiltelefon under färden eller kör i full fart mot rött.

25-åriga Ingrid Andersson tar sig med cykel genom stan varje dag till jobbet.

– Det är jättemånga som cyklar mot rött ljus. Oftast är det för att man ser att det inte kommer någon bil. Men de flesta tycker jag ändå håller sig till cykelbanorna, säger hon.

Årligen dör cirka 30 cyklister i trafikolyckor. De allra flesta efter att ha krockat med bilar eller lastbilar i korsningar. I snitt en person per år dör i en renodlad cykelolycka.

Förra året rapporterade landets polismyndigheter cirka 150 olyckor mellan cyklar. Över hundra fotgängare blev påkörda av cyklister. Men siffrorna handlar bara om de olyckor som kommer till polisens kännedom.

– Om alla bilister skulle sätta igång och köra som cyklister gör skulle jag inte vilja gå utanför dörren. Inte utan pansarvagn i alla fall, säger Carl Gustaf Wrangel.

Han vill komma åt trafikanternas attityder och berättar om den holländska staden Drachten med 45 000 invånare där man tagit bort alla trafiksignalerna och låtit trafikanterna sköta saken själva.

Resultat efter några år: köerna är färre, trafiken flyter bättre och döds- och skadeolyckorna har minskat till noll.

– Det vore oerhört intressant om Vägverket eller någon kommunpolitiker någonstans i Sverige vågade pröva detta fullt ut. Jag är övertygad om att om folk faktiskt fick möjlighet att själva ta hänsyn då gör man det. Men i dag känner vi oss övervakade, tittar på skyltar och är så styrda av skyltar att vi inte tittar på trafiksituationen, säger Carl Gustaf Wrangel.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se