Utredningsförslag:

Båtklubbar bör sköta leder för fritidsbåtar

Sjöfartsverket ska koncentrera sig på handelsfartyg och sluta sköta farleder för fritidsbåtar. I stället ska båtklubbar och andra privata aktörer göra det, föreslår regeringens utredare. Förslaget möter skarp kritik från många fritidsbåtsägare.

– Jag tror inte mycket på det. Man kan inte ha tre, fyra olika aktörer för ett par sjömils område och fråga dem om man kan åka där. Nej, ju fler kockar desto sämre soppa, som det heter, säger båtägaren Marianne Säll från Stockholm.

I dag har Sjöfartsverket ansvaret för 600 farleder, som finansieras av handelssjöfarten. Men 190 av dem används av fritidsbåtar, vilket regeringens utredare Jonas Bjelfvenstam nu vill ändra på.

I stället för ett affärsverk ska Sjöfartsverket bli en förvaltningsmyndighet och inom tre år är det tänkt att ansvaret för småbåtarnas farleder istället läggs på de båtklubbar, turistanläggningar, kommuner och andra som är intresserade.

– Men efter treårsperioden, om man inte då har funnit någon ny huvudman, då ska farlederna avlysas, som det heter. Avvecklas, säger Jonas Bjelfvenstam.

Utredaren har tidigare fått hård kritik för ett förslag om att lotstjänster ska skötas från anläggningar i land. Men det förslaget påverkas inte av slutbetänkandet han nu lämnat över till infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Göran Andersson, som är ordförande för landets största båtorganisation, Svenska Båtunionen med 160 000 medlemmar, säger att det är knasigt att staten skulle avsäga sig ansvaret för infrastrukturen bara för att man hamnar utanför kajkanten.

Han menar att även om handelssjöfarten betalar avgifter betalar alla fritidsbåtägare bränsleskatt i miljardklassen. Dessutom ser han stora säkerhetsrisker med förslaget.

– Fler kommer då att använda de stora lederna om man inte har en särskild fritidsbåtsled. Och det ökar ju inte sjösäkerheten för någon om man börjar trängas i de farlederna där de stora fartygen skulle få vara ensamma egentligen, säger Göran Andersson.

En sådan blandad trafik pågår redan idag, säger utredaren Jonas Bjelfenstam och är övertygad om att båtförarna klarar av de krav som sjösäkerheten ställer.

Istället vidhåller han vikten av att skapa konkurrens genom upphandling för att verksamheten ska bli mer effektiv.

– Du kan utnyttja samdriftsfördelar med bogserbåtsföretag eller skärgårdsentreprenörer på ett bättre sätt än tidigare, säger Jonas Bjelfvenstam.

Marcus Eriksson
marcus.eriksson@sr.se