Colombia och Venezuela i nytt ordkrig

Krigiska brösttoner mellan Colombia och Venezuela har på nytt blossat upp. Risken är stor att det toppmöte mellan EU och Latinamerika som inleds i Perus huvudstad Lima på fredagen, mer kommer att handla om det, än om kampen mot fattigdom, som är mötets egentliga uppdrag.

På torsdagen hotade Venezuelas president Hugo Chavez med att bryta de diplomatiska relationerna med Colombia. Samtidigt gav han militären order att inta stridsberedskap.

Orsaken till det tuffa tonfallet är återigen innehållet i de datorer som tillhörde den colombianska Farc-gerillans ledare Raul Reyes. Raul Reyes dödades när colombiansk militär den första mars i år bombade ett gerillaläger på ecuadorianskt territorium. I samband med attacken beslagtogs tre datorer, två externa hårddiskar och två USB-minnen.

Colombianska myndigheter var snabba med att läcka ut information från datorerna som visade att både Hugo Chavez och Ecuadors president Rafael Correa haft betydligt intimare relationer med Farc-gerillan än någon misstänkt.

Effekten blev att Ecuador i protest bröt de diplomatiska relationerna med Colombia och att Venezuela mobiliserade trupper till gränsen. Risken för krig var överhängande. Men efter påtryckningar från det övriga Latinamerika så dämpades spänningen och relationerna tycktes nästan på väg att normaliseras, tills nu.

För samtidigt, på begäran av Colombia, så ägnade en specialistgrupp från Interpol närmare två månader åt att undersöka Raul Reyes datorer. På torsdagen offentliggjordes deras slutsatser. Datorerna är autentiska, ingenting i dem har modifierats och Interpols chef Ronald Noble sa dessutom att han var helt övertygad om att datorerna verkligen tillhört Raul Reyes.

Det var med andra ord en bekräftelse på att de dokument som en rad massmedia redan publicerat och som alltså rymmer allvarliga anklagelser mot framför allt Hugo Chavez, men också mot Rafael Correa, är tillförlitliga.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Utan att ha läst Interpols rapport så kallade Hugo Chavez det hela för en pinsam show, en manipulation styrd av USA och Interpols chef, Ronald Noble, beskrev Chavez som en typisk aggressiv gringosnut, styrd av korrupta intriger. Rafael Correa har också avfärdat uppgifterna och sagt att de inte har något som helst bevisvärde.

Men situationen är komplicerad. Påståendena om att datorerna skulle ha placerats i Farc-lägret av den colombianska säkerhetstjänsten, som Chavez hävdar, är inte särskilt trovärdig.

Ordkriget kommer säkert att öka ytterligare några oktaver, något som deltagarna på toppmötet mellan EU och Latinamerika i Lima de kommande två dagarna, förmodligen och ofrivilligt, kommer att bli vittnen till.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se