Mer hot mot räddningspersonal

I en ny rapport från brandmannafacket sägs att det blivit allt vanligare att räddningspersonal utsätts för hot och våld som stenkastning och raketbeskjutning.

Problemen är vanligast i storstadsregionerna men förekommer i hela landet. I rapporten sägs också att det bara är en minoritet av händelserna som rapporteras. För att kartlägga hotbilden kräver nu Brandmännens Riksförbund ett centralt rapporteringssystem, och att räddningspersonalen får utbildning i hur hot och våld ska bemötas.