Fortsatt starka tider för reklambranschen

Hur mycket pengar företag lägger på reklam har alltid varit en väldigt tydlig konjunkturmätare. Under den senaste lågkonjunkturen reagerade företagen blixtsnabbt och drog in stora delar av annonspengarna. Men om Sverige är på väg in i lågkonjunktur nu, är det inget som märks i reklambranschen.

– Det är nog så att vi är först in i konjunktursvängningar, både nedåt och i bland också uppåt, säger Göran Åkestam, vd på reklambyrån Åkestam Holst.

Nu då? Märker ni något av en konjunkturnedgång?

– Nej, jag tycker inte det.

Ekonomiekot har talat med flera av Sveriges största reklambyråer och bilden går igen, kunderna fortsätter att investera i reklamfilmer och tidningsannonser precis som tidigare.

Det kan bero på flera saker, till exempel att marknadsföringsbudgeten ofta sätts på hösten året innan och att det i sådana fall skulle dröja tills i höst innan företagen drar i handbromsen.

Bilden bekräftas också hos de stora mediebyråerna, de företag som köper annonsplatser i tv, tidningar eller på internet åt sina kunder. Pengar som relativt sett är lättare att dra in, om man vill.

– Kunderna säger att försäljningen, än så länge, fungerar bra och att man inte känner av nedgångar. Men man har en väldigt hög beredskap i fall konjunkturen når Sverige, säger Ulf Sandberg, grundare till mediebyrån Starcom.

Osäkerheten finns alltså där men har ännu inte lett till handling. Enligt den senaste statistiken ökar fortfarade reklaminvesteringarna, men tillväxttakten har minskat och det kan vara ett tecken på att det snart vänder, enligt Ulf Sandberg på mediebyrån Starcom.

– Vi har haft en uppgång i medieinvesteringarna under de senaste åren och vi ser nu att de planar ut. Sedan så är kanske min egen bedömning att vi kommer att få en nedgång under slutet utav det här året.

Men det är inte så att du som jobbar på en mediebyrå märker att kunderna håller i pengarna lite hårdare?

– Man diskuterar i dagsläget, men man har inte tagit fram förskäraren och börjat kapa i de tänkta investeringar som man gjort, säger Ulf Sandberg.

Fredrik Andersson
fredrik.andersson@sr.se