Högt FN-sändebud slutar i förtid

FN:s högste sändebud i Kosovo den tyske diplomaten Michael Steiner slutar sin tjänst som Kosovos guvernör i förtid redan till hösten.
Detta uppger tidningar i Kosovo på torsdagen. Bland tänkbara efterträdare utpekas bland andra Finlands förra försvarsminister Elisabeth Rehn och den svenske FN-diplomaten Piere Schorri.