Sverige behöver investera i "clean tech"

Sverige halkar efter flera andra länder när det gäller investeringar i miljövänlig teknik, det som populärt brukar kallas ”clean tech”. Det hävdar Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) i en ny rapport.

– I vissa länder USA, Japan, Tyskland ser vi en starkt ökning av investeringsviljan inom det här området. I Sverige har det väl inte riktigt kommit igång, säger Björn Hägglund som är ansvarig för arbetet med rapporten.

Vi ser en del tecken det börjar komma fonder och investerare med inriktning på detta. Men det är just det att ska man investera pengar måste det finnas lönsamhet och man måste se tydligt hur den här marknaden kommer att fungera ganska långt framåt.

– Att skapa företag och investera pengar är långsiktig verksamhet, särskilt på det här området, säger Björn Hägglund.

Varför ser inte svenska investerare den möjligheten, som kanske amerikanska, i lite större utsträckning?

– Vi är ett litet land och kanske andra möjligheter har legat lite närmre som till exempel det biomedicinska området och it-området.

Vad är det som krävs, ni har tagit upp några punkter som ni ser som viktiga?

– Om vi ska ta det brett är det så att miljömarknaden är inte en marknad i sig. Den globala uppvärmningen är inte marknaden utan marknaden uppstår till exempel genom att man lägger skatt på bensin och därmed stimulerar att man tar fram alternativa bränslen. En samverkan mellan näringsliv och samhälle för bådas bästa på lång sikt är viktigare inom det här området än inom något annat, skulle jag vilja säga, säger Björn Hägglund.

På fredagsmorgonen rapporterade Ekot att statliga institutet SIKA, som gör beräkningar och prognoser kring kommunikations- och transportfrågor, hävdar att bensinpriset måste fördubblas till motsvarande drygt 27 kronor år 2020, för att den svenska transportsektorn skulle kunna nå de uppsatta målen i EU om hur mycket koldioxidutsläppen ska minska.

Statliga styrmedel, som i det här fallet att fyrdubbla koldioxidskatten, skulle kunna öka intresset och behovet i Sverige för att investera i miljövänlig teknik, tror Björn Hägglund. Men samtidigt måste hänsyn också tas till andra frågor.

– Man måste på något vis hitta balansen mellan de krafter som driver fram en bra teknisk utveckling och vad som behövs för att inte äventyra det fundament som Sverige idag står på.

Så ett fördubblat bensinpris kanske är på gränsen?

– Det är med all säkerhet på gränsen, ja, säger Björn Hägglund.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se