WHO vill kontrollera flygpassagerare

Världshälsoorganisationen, WHO, vill att flygpassagare från länder där den smittsamma lunginflammationen härjar ska kontrolleras innan de släpps ombord på planen.
WHO vill att passagerarna ska uppge om de eller någon närstående kommit i kontakt med smittan eller om haft några symptom på sjukdomen Mer än 1 300 människor har insjuknat och över 50 av dem har avlidit i sjukdomen.