Inga bevis för irakiska Scudmissiler

Chefen för FN:s vapeninspektörer Hans Blix säger nu att USA inte lagt fram några bevis för att Irak har använt några massförstörelsevapen.
Enligt Blix var de illegala Scudmissiler, som Kuwait hävdar att Irak har skjutit in i Kuwait, förmodligen visat sig vara al-Fatah-missiler. al-Fatah-misslierna har en räckvidd som ligger inom FN:s tillåtna.