Skiftande kvalitet på skolundervisning

Den skolundervisning som kommunerna kan erbjuda nyanlända barn och ungdomar från andra länder varierar kraftigt i landet när det gäller kvalitén. Det konstaterar Myndigheten för skolutveckling i en kartläggning.

Ett exempel som nämns är att små kommuner kan sakna modersmålslärare och därmed kan de inte ge lektioner på det språk som nyanlända barn har rätt till.

Nyanlända barn och ungdomar är en grupp som har ökat markant i Sverige under de senaste två åren.