Uppsägningar på Pliktverket

Den statliga myndigheten Pliktverket säger upp 49 personer i samband med att myndigheten omorganiseras i juli. Förutom personal på huvudkontoret i Karlstad berörs också Göteborg, Stockholm och Kristianstad.

Pliktverkets anslag minskade med 40 procent för ett och ett halvt år sedan. Antalet anställda minskade då från 360 till 240.

Några av Pliktverkets uppgifter är att bemanna totalförsvaret och testa dem som söker till polisskolorna och dem som ska anställas inom kriminalvården.