Bush: kriget pågår så länge det behövs för seger

Kriget mot Irak kommer att fortsätta så länge det krävs för att nå en seger. Det sa USA:s president George Bush då han höll en presskonferens tillsammans med Storbritanniens premiärminister Tony Blair i USA under torsdasgseftermiddagen.
Vid presskonferensen talade de två ledarna om att det måste till humanitär hjälp till den irakiska civilbefolkningen, och de uppmanade FN att snarast få igång olja-för mat-programmet. Men, fortfarande finns det en del oenigheter mellan Bush och Blair. Tony Blair vill till exempel att FN ska ha en central roll i Irak efter kriget, medan George Bush är mer tveksam till FN:s roll när det gäller återuppbyggnaden av Irak.