Hallandsåsen

Grundvattnet tillbaka på rätt nivå

Det var helt rätt att dränera Hallandsåsen på mycket vatten, det menar Banverket som konstaterar att den borrmetod som använts nu skonar miljön.

När Banverket begärde att få dränera åsen på mer vatten än tidigare blev det protester, men nu visar undersökningar att grundvattennivån är återställd på de sträckor där tågtunneln är färdig. Olov Holmstrand är samordnare i Banverkets miljögranskningsgrupp.

– Ja, återhämtningen gick förvånansvärt snabbt. Det var nog också så att vi inte riktigt hade räknat med en så snabb effekt på stigningen när maskinen väl hade försvunnit, säger Olov Holmstrand.

Det har gått elva år sedan miljöskandalen, snart tre år sedan den nya borrmaskinen, Åsa, började tugga och fräsa sin väg genom berget. Nu är drygt hälften av tunneln borrad och inklädd i täta cementrör.

Om fyra år ska den vara klar. Under tiden som tunnelborrmaskinen arbetar sig fram mäts och observeras naturen på 800 olika platser på åsen. Förra året dränerades ett par konstgjorda dammar, idag är de välfyllda och spegelblanka.

– När det gäller det som är egentlig natur i omgivningarna så har det i princip inte hänt någonting. Idag ser du ut precis som det ska, det vill säga normalt, säger Olov Holmstrand.

Miljögranskningsgruppens kontrollprogram visar att grundvattennivån ligger över den normala och att skördarna har varit bra. Det tillfälliga bevattningssystem som lagts ut i känsliga områden har hittills inte behövt användas.

Uppe på åsen, 130 meter ovanför den färdiga delen av tågtunneln, sitter ett rör. När ventilen öppnas sprutar en klar vattenstråle upp i luften. Det är tryck i åsen och det visar enligt geologerna att åsen mår bra.

Den kontroversiella idén att släppa ut mycket vatten under kort tid har visat sig skona miljön.

– Ja, absolut, och det glädjer speciellt mig i Miljögranskningsgruppen eftersom det här var någonting som vi i ett tidigt skede sa att det var precis den tunneldrivning vi skulle vilja se, säger Olov Holmstrand.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se