Antagningsregler till högskolan utreds

Utbildningsminister Tomas Östros har beslutat att utreda antagningsreglerna till högskolan.
Enligt direktiven ska det bli lättare att gå raka vägen från gymnasiet till högskolan och nya antagningsregler ska också gynna elever som satsar på språk och matematik. Enligt utredningsdirektiven kan betyg i vissa ämnen bli mer värda än idag samtidigt som de grundläggande kunskapskraven höjs.