Borreliatester osäkra för barn

Tester för sjukdomen borrelia fungerar dåligt på barn och därför drabbas unga oftare än vuxna av nervbesvär efter att ha bitits av fästingar. Det visar en studie som barnläkaren Barbro Hedin Skogman vid Linköpings universitet gjort.
(SR Östergötland)