Svenskarna fortsätter handla

Trots den dystra ekonomin så ökade detaljhandelns försäljning i februari med nästan 4 procent. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån och handelns utredningsinstitut.
Trots alla rapporter om det dåliga läget i ekonomin och behov av besparingar i statens budget. Och trots att enkätsiffror igår från konjunkturinstitutet visade att hushållen har blivit mer pessimistiska om ekonomin - så fortsätter vi shoppa. Men även om detaljhandeln går bra så märks den dåliga konjunkturen av inom vissa sektorer. Hushållen skär exempelvis ner på resor, restaurang och hotellbesök.