Växande anti-amerikanism i Frankrike

I Frankrike pågår en intensiv debatt kring landets ansträngda relation med USA på grund av Irak-kriget och de anti-amerikanska stämningarna växer.
De anti-amerikanska stämningarna gör att många inte tycker att Frankrike ska bry sig om att förbättra kontakterna, medan andra inom till exempel regeringen tycker att det är nödvändigt, säger Luc de Barochez, diplomatisk korrespondent på tidningen Le Figaro: – Oavsett om man är för eller emot en nära relation till USA, är alla i alla fall överens om att det kommer att bli mycket svårt, säger Luc de Barochez. Ända sedan de Gaulles dagar har fransmännen velat hävda styrka och självständighet gentemot USA. I veckotidningen L'Express skriver ledarskribenten Denis Jeambar att fransmännen nu inte längre bara vill avstå från ett samröre med USA, utan i stället till och med är beredda att motarbeta USA. Detta är ett nytt läge och vi vet ännu inte konsekvenserna av detta, skriver han. Vill vara störst En vanlig kommentar bland fransoser är: jag är mot USA, de säger att de ska befria men det är de som startar kriget bara för att de vill vara störst i världen. De anti-amerikanska stämningarna har vuxit i Frankrike och fått näring i USA:s nej till miljöavtalet - Kyotoprotokollet, i nedrustningsförhandlingarna och senast Irak-kriget, säger Luc de Barochez på Le Figaro. – Frankrikes önskan om en gemensam utrikespolitik inom EU har gått i krasch, säger han. Alliansen med Tyskland kommer inte att vara för evigt, så vad Frankrike nu kommer att sikta in sig på den knaggliga väg som väntar är att reparera relationen med Storbritannien.
Alice Petrén