It-experter:

Datalagring kommer inte åt brottslingar

Det omdebatterade förslaget om att lagra information om telefonsamtal och datatrafik får kritik från tekniska experter. Meningen är att det ska hjälpa polisen att hitta brottslingar, men systemet kan bli verkningslöst i praktiken.

Den som vill gömma sig på internet har de tekniska möjligheterna, anser föreningen Snus, som organiserar it-tekniker och nätverkskunniga i sitt remissvar på utredningsförslaget.

– Vår bedömning från Snus sida är att det här är ett grovmaskigt nät som för med sig stora kostnader för inblandade parter, framför allt operatörerna. Det finns ett talesätt att man inte ska skjuta mygg med kanoner och det är väl ungefär det man är på väg att göra här, som jag kan se, säger Ann-Marie Eklund Löwinder, som sitter i styrelsen för Snus.

Varje gång man loggar in på nätet, skickar ett mail eller ringer ett samtal så kommer information om det att lagras hos telefon- och dataoperatörerna, enligt ett utredningsförslag som bearbetas av Lagrådet just nu.

Uppgifterna om allas våra telefonvanor ska finnas tillgängliga i ett år ifall polisen skulle behöva dem för att utreda ett brott.

Men möjligheten att faktiskt spåra brottslingar på det här sättet ifrågasätts av tekniska experter.

It-forskaren Lars-Åke Larzon på Uppsala Universitet, hör till dem som tycker att vitsen är liten att spara uppgifterna i stor skala.

– Jag tycker att det känns ganska tandlöst eftersom man antagligen inte kommer att komma åt dem man siktar på. Vill man vara relativt anonym på internet så finns tekniken redan idag. Den är inte speciellt svår att använda. Så de som verkligen vill vara anonyma kommer nog att fortsätta att vara det, säger han.

Bakgrunden till förslaget om datalagring är ett EU-direktiv som kom till efter bombdåden i Madrid 2004. Sverige ska ha genomfört det senast 15 mars nästa år.

Idén om det drevs hårt av förre justitieministern Thomas Bodström, men har också varit starkt kritiserad för att den gör intrång i den personliga integriteten.

Men Anders Ahlqvist på polisens it-brottssektion tror ändå att datalagringen kommer att göra nytta.

– Den stora majoriteten av uppkopplingar och telefonsamtal sker ju inte i brottsligt syfte utan de sker utan att man försöker dölja sig. Det ger viktiga pusselbitar i förundersökningar även om man har försökt att dölja sig just vid det tillfälle då man begår brott, säger han.

Mona Hambraeus
mona.hambraeus@sr.se