Kreditkrisen i USA kanske på väg ner

Det kan vara så att kreditkrisen är väg att passera toppen, men den är inte över än. Idag gavs det färsk information direkt från New York av vice vd:n i en av världens största finansiella institutioner, AIG Investments, svensken Hans Danielsson.

– Naturligtvis är det många lån som har tagits som aldrig borde ha efterfrågats och som banksystemen aldrig borde ha erbjudit till dem villkor som då fanns.

Siffrorna är hiskeligt stora hela tiden, hur pass allvarligt är det?

– Det är allvarligt, om man ser på storleken så är det omkring en biljon, 1000 miljarder dollar, så det är klart att det är ett stort problem men det måste då sättas mot storleken på hela världsekonomin, hela banksystemets storlek i USA och i resten av världen. Det är stort men det är hanterbart.

På fredagen kom det statistik som visar att bostadsbyggandet i USA tog fart igen i april, plus 8,2 procent jämfört med mars, vilket var betydligt bättre än prognoserna.

Det var ett celebert besök direkt från världens finanscentrum och också från landet och staden där allt började. Det märktes att suget efter färsk information var stort, företrädare för hela den Stockholmska finansbranschen var på plats. Hans Danielsson är inte vem som helst kan man för en gångs skull säga utan att ta till överord.

Han presenteras som en tungviktare bland världens förvaltare och är vice VD i AIG Investments, som uppges vara en av världens största finansiella institutioner med ett förvaltat kapital på 750 miljarder dollar, motsvarande 4 500 miljarder kronor. Mycket mer än svensk BNP som är 3 000 miljarder kronor.

Den samlade förlusten som den är känd idag är alltså nästan 1000 miljarder dollar i finansbranschen, och bankerna står för hälften. Försäkringsbolag, pensionsfonder och även statliga institutioner står för den andra hälften. Det handlar om orealiserade förluster och kan mycket väl komma att hamna på plus i stället för minus när sluträkningen görs upp.

Men ingen vet hur det slutar.

Den åtstramning i världsekonomin som kreditkrisen skapat har lett till en inbromsning av hela världsekonomin och det finns en siffra på det också.

6 000 miljarder dollar i åtstramning av utlåningen, till hushåll och företag, och det påverkar den reala ekonomin också.

– Jag tror att med den åtgärd som har vidtagits av amerikanska centralbanken och engelska centralbanken så kan vi undvika det värsta scenariot för världsekonomin.

Har krisen toppat eller fortsätter den?

– Jag tror att krisen kommer att fortsätta flera år framåt men jag tror att vi har sett det värsta i fråga om nedskrivningar och av risk för finansiell härdsmälta. Den stora faran, vilket hade varit mycket allvarligt, den är förhoppningsvis förbi.

Det sägs att det här inte har spillt över på den reala ekonomin, kan det verkligen stämma?

– Nej, det tror jag inte, vi kanske inte har sett så mycket än men jag tror att balansräkningarna för banksystemet är på väg att minska. Det kommer att bli svårare för både företag och hushåll att få krediter för husköp och andra ändamål i USA och på andra håll. Det här kommer att ha en nedåtpressande effekt på ekonomin, inte bara i USA.

För företag också alltså?

– Ja, det tror jag, eftersom man i slutändan säljer till oss konsumenter så får det effekt också för företagen, säger Hans Danielsson.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se