Rapport från ekonomistyrningsverket

Kritik mot försvaret bekräftar Tolgfors bild

Försvarsmakten och ÖB Håkan Syrén får av Ekonomistyrningsverket mycket hård kritik för dålig ekonomisk kontroll. Problemen gör att försvarets budget blir fel då man inte vet vad verksamheten kostar. Försvarsminister Sten Tolgfors tycker att rapporten är intressant.

– Det är klart att det man visar i rapporten är allvarliga brister. Det bekräftar helt den bild som Försvarsdepartementet och Regeringskansliet haft under ett antal månaders tid. Verksamheten i Försvarsmakten håller mycket god kvalitet, både i internationella insatser men också inom Sverige. Men ekonomifunktionen har varit behäftad med betydande brister.

Ekonomistyrningsverket konstaterar att försvarets planering av den militära verksamheten är omfattande, liksom uppföljningen. Men den ekonomiska uppföljningen är mycket mindre. Försvaret är också uppdelat i olika staber och mellan dem brister informationen och då blir underlaget för beräkningarna dåligt.

– Det vi sett är att det finns påtagliga brister i den interna styrningen och kontrollen. Det har att göra med kulturen i Försvarsmakten, där den ekonomiska kompetensen har lägre status än den militära, säger Yvonne Gustafsson, Ekonomistyrningsverkets generaldirektör.

Hur allvarligt är det här?

– Vi uttrycker det som att det är påtagliga brister, men samtidigt vill jag säga att det finns också goda förutsättningar för att komma till rätta med det.

Yvonne Gustafsson vill inte säga att dagens ekonomiska obalans inom försvaret beror på den dåliga ekonomiska kontrollen, men hon har flera förslag på lösningar.

Exempelvis borde försvarets generaldirektör, som har ansvar för ekonomin, blir jämställd med ÖB, i stället för som i dag, underordnad. Om de gemensamt fattar beslut om budget och årsredovisning, borde kontrollen över kostnaderna blir bättre, liksom uppföljningen.

Men Sten Tolgfors tycker att det är för tidigt att säga om generaldirektören ska få starkare ställning.

– Det kommer vi att titta på och vi lämnar besked efter hand som arbetet med den färdplan för ekonomisk balans i Försvarsmakten, som vi jobbar med nu, blir klar. Där finns också den naturliga arenan att lämna svar på de här frågorna.

ÖB Håkan Syrén kommenterar inte Ekonomistyrningsverkets rapport på fredagen, men Försvarsmakten ska ta till sig rapporten och se vilka förslag som går att genomföra.

Dessutom borde generaldirektören få en större ekonomisk stab som kan hjälpa till att planera verksamheten och kanske borde försvaret få en styrelse som andra myndigheter.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se