Israeliskt mothugg mot Straw-uttalande

Israel reagerar skarpt på den brittiske utrikesminitern Jack Straws uttalande om att västvärlden inte ställer samma krav på Israel som på Irak.
Jack Straw kallade västvärdens agerande hyckleri och dubbelmoral när man kräver att Irak ska följa FN:s resolutioner, medan såna krav inte ställs på Israel. På torsdagen kallade israels utrikesdepartement till sig den brittiska ambassadören. Israel säger b la att uttalandet är förskräckande och kan skada den diplomatiska processen och en lösning på palestinakonflikten.