Sverige får kritik för höjd pensionsålder

Sverige får kritik av FN för lagändringen som innebär att alla har rätt att arbeta tills de är 67 år.
Lagen innebär att fack- och arbetsgivare inte längre själva har rätt att genom kollektivavtal sätta en lägre pensionsålder. FN:s organ för arbetsrätt,ILO, anser att Sverige inte respekterar rätten att teckna kollektivavtal. ILO anser att lagändringen strider mot flera konventioner som Sverige skrivit på.