FN kritiserar svensk pensionslag

Den svenska höjningen av pensionsåldern får nu bakläxa av FN:s organ för arbetsrätt, ILO. Lagändringen som ger alla rätten att arbeta till 67 års ålder, strider mot flera ILO-konventioner som Sverige skrivit under på. Den kritiken slår FN-organet fast i ett beslut som fattas senare idag.
År 2001 drev den svenska regeringen, med brett stöd i riksdagen, igenom en lagändring som ger alla rätten att arbeta till 67 års ålder. Som en anpassning till det nya pensionssystemet och för sysselsättningens skull, så fler uppmuntras arbeta längre. Men den nya lagen innebär att facken och arbetsgivarna inte längre själva har rätten att genom kollektivavtal sätta en lägre pensionsålder, den ålder som ska berättiga till full pension. Anna-Stina Elfving, utredare på TCO, säger att det inte är pensionsåldern i sig som de motsätter sig, utan hur den fastställs som är så principiellt viktigt: – Många tror att vi är emot att man ska kunna jobba till 67 år. Men det är vi inte, eftersom det är många som vill kunna fortsätta till 67 års ålder och den rätten ska vi ha. Men vi ska försöka hitta den rätten genom avtalen istället. Och LO och TCO tycker att lagstiftningen är ett så allvarligt intrång på rätten att teckna kollektivavtal att de anmälde Sverige till FN:s organ för arbetsrätt, ILO. Som nu alltså kritiserar Sverige för att genom den nya lagen inte respektera arbetsmarknadens parters rätt att teckna kollektivavtal. Anna-Stina Elfving på TCO, varnar för konsekvenserna av att ta till lagstiftningsvapnet när regeringen vill skynda på förändringar som egentligen är en fråga för arbetsmarknadens parter: – Vi anmälde därför att vi anser att regeringen inte får upphäva ingågna kollektivavtal. Det är ju omöjligt att bedriva ett långsiktigt arbete för arbetsgivare och arbetstagare genom kollektivavtal om man inte vet om de blir upphävda eller inte. På sikt försvårar det ju det fackliga arbetet oerhört. Så hur värderar du ILO:s beslut inför framtiden? – Ur facklig synvinkel är det oerhört viktigt. Förra gången en svensk lagändring kritiserades av ILO, backade den svenska regeringen i frågan. Ansvarig minister i det här fallet, arbetslivsminister Hans Karlsson vill vänta med en kommentar tills ILO:s beslut fattats formellt senare idag.
Alexander Norén