Ökad livslängd för människor med Downs

Livslängden för människor med Downs syndrom har ökat kraftigt de senaste årtiondena, visar en redovisning vid ett symposium i Uppsala.

Mer än hälften blir över 60 år, skriver Uppsala Nya Tidning. För 50 år sedan dog mer än varannan före ett års ålder.

Det finns drygt femtusen barn och vuxna i Sverige med Downs syndrom.

Kromosomavvikelsen vid Downs syndrom består i att det finns tre exemplar av den 21:a kromosomen mot det vanliga som innebär en dubbel uppsättning.