Vänsterpartiet minskar i opinionen

I Sifos majmätning gällande väljarsympatierna minskar Vänsterpartiet med 1,6 procentenheter. Men den rödgröna oppositionens övertag i väljaropinionen består.

Vänsterpartiets tillbakagång är undersökningens enda statistiskt säkra förändring. Oppositionen får sammanlagt 54,3 procent jämfört med den borgerliga regeringsalliansen 41,2 procent.

Samtliga riksdagspartiers siffror:

Socialdemokraterna 43,6 % (+ 2,2)

Moderaterna 22,1 % (-0,7)

Folkpartiet 7,0 % (+0,1)

Centerpartiet 5,6% (-0,2)

Kristdemokraterna 5,6 % (+0,8)

Miljöpartiet 5,6 % (-1,0)

Vänsterpartiet 5,1% (-1,6) )