Ericssons vd fick över 16 miljoner i lön

Telekombolaget Ericssons avgående vd Kurt Hellström hade förra året en grundlön på 15,3 miljoner kronor. Det framgår av bolagets årsredovisning.
Hellström fick också förmåner till ett värde av 1,3 miljoner kronor. Däremot ingen bonus. Styrelseordförande Michael Treschow fick i fjol ett arvode på 2,5 miljoner kronor. Men Ericssons nomineringskommitté har inför bolagsstämman föreslagit att Treschow får sammanlagt 11 miljoner kronor i extraarvode för 2002 och 2003.