Mandamus revisorer litar inte på styrelseledamöter

Styrelseledamöterna Anders Glansk, Sivert Larsson och Hans Selling i fastighetsbolaget Mandamus bör inte få ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2002. Det anser revisorerna för Mandaamus.
Bakgrunden är avskedandet av Mandamus vd Anders Johansson i slutet av fjolåret. Enligt revisorerna skedde avskedandet i strid med aktiebolagslagen.