Färre vill läsa vårdprogram

Under de senaste fyra åren har antalet ungdomar som söker sig till gymnasiets omvårdnadsprogram minskat med 20 procent.
Det visar en undersökning som fackförbundet Kommunal har låtit göra. Statistik visar också att endast hälften av de som började omvårdnadsprogrammet 1998 hade fullföljt studierna efter tre år. Samtidigt visar Svenska kommunförbundets senaste prognos att 220 000 personer måste rekryteras till vården och omsorgen före 2010 för att klara personalbehovet.