Riksdagsmajoritet mot EU-president

En majoritet i riksdagen säger nej till statsminister Göran Perssons förslag om att EU bör ledas av en president som kan väljas av medlemsländerna. Det visar ett gemensamt betänkande från konstitutionsutskottet och utrikesutskottet.
Socialdemokraterna i utskotten skriver i sin reservation enligt uppgift till Ekot att gränserna för en vald ordförandes roll bör diskuteras. Hur det blir med en EU-president i framtiden avgörs slutligt av EU:s regeringskonferens som är tänkt att inledas nästa år.