Bildt tonar ner säkerhetspolitisk träta

Utrikesminister Carl Bildt tonar ner skillnaden i bedömningen av Sveriges säkerhetspolitiska läge mellan ÖB och försvarsministern. I förra veckan visade det sig att de båda hade olika bedömningar av hotet från Ryssland.

– Jag har svårt att se skillnaderna. Det måste jag säga efter att ha läst de olika dokumenten. Jag ska penetrera dem något mera, men när jag läser dem har jag svårt att se några avgörande skillnader, säger utrikesminister Carl Bildt.

Du tycker inte att det finns någon anledning att fästa sig vid skillnadermna mellan ÖB och försvarsledningen?

– Jag har svårt att se den över huvud taget.

Är det inte konstigt om Tolgfors tycker att det är anmärkningsvärt?

– Jag ska inte recensera enstaka uttalanden, eftersom jag inte varit hemma i landet när diskusionen hörts. Jag har läst försvarsberedningen och jag har läst det underlag som ÖB har levererat till regeringen i olika sammanhang. Jag följer relativt nära den säkerhetspolitiska utvecklingen i omvärlden, säger Carl Bildt.

Men i sak är Carl Bildt ändå tveksam till om ÖB ha rätt när han anser det säkerhetspolitiska läget är mer osäkert i dag.

– Det säkerhetspolitiska läget är relativt stabilt. Jag har inte sett några dramatiska förändringar vare sig i den ena eller andra riktningen under den senaste tiden sedan Försvarsberedningen levererade sin rapport. jag ser ingen grund , men det är kanske försvarsberedningen själv som ska svara på det och revidera den bedömning man gjorde för någon månad sedan, säger utrikesministern.

ÖB anser att det finns en större osäkerhet om Ryssland nu?

– Han har levererat en underrättelsebedömning till regeringen som normalt. Jag tycker inte den ger underlag för det.

Finns det inte en anledning att vara observant på läget och inte dra ner försvaret så mycket som det kan bli?

– Vi kan alltid vara observanta på läget. Säkerhetspolitik ska inte bara bedrivas i det kortsiktiga perspektivet utan också i det väldigt långsiktiga perspektivet. Det tror jag är väldigt viktigt. Där ska man inte hålla på och reglera upp och ner beroende på vad man läsyt i tidningarna en viss dag eller när man blivit upphetsad över något visst. Det ska bedrivas i det långsiktiga perspektivet, säger utrikesminister Carl Bildt.

Mats Eriksson
mats.eriksson.ekot@sr.se