Sparförslag i budgetförhandlingarna

I förhandlingarna om hur statens pengar ska användas diskuterar regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet flera drastiska sparförslag, erfar Ekot.
Regeringen vill bland annat diskutera att begränsa de deltidsarbetslösas rätt att ta ut a-kassa, och att ersättningen till sjuka ska sänkas. Det senare skulle ske genom att ersättningen räknas ut på den lön den sjuke haft under de senaste två åren, istället för på den aktuella inkomsten.