Hjälpsändning till Umm Qasr

En första hjälpsändning ska på fredagen ha nått hamnen i Umm Qasr i sydöstra Irak, det rapporterar den brittiska nyhetsbyrån Reuters.
Det är ett fartyg från den brittiska marinen lastat med 200 ton mat, vatten, medicin och filtar som kommit fram till Umm Qasr. Trasporterna av mat och förnödenheter stoppades tidigare eftersom man hittat flera minor i hamnen.