Register över EU-demonstranter finns kvar

Det register som Malmöpolisen upprättade över flera hundra aktivister som var med vid EUs finansministermöte våren 2001 - finns fortfarande kvar hos polisen i Göteborg.
Gallringen har påbörjats, men tar längre tid än planerat, och polisen har därför begärt ytterligare en månads respit. Registret har kritiserats eftersom huvudparten av dom registrerade aldrig misstänkts för brott. Malmöpolisen förstörde sina handlingar redan i juni 2001, men då hade alla uppgifter förts över till polisen i Göteborg, där dom alltså finns än idag.