Sverige ger 135 miljoner i bistånd till Irak

FN kommer på fredagen med en appell till sina medlemsländer om pengar till humanitär nödhjälp till Irak. För Sveriges del kommer det än så länge i år att handla om 135 miljoner kronor. Men det kan blir både mer och mindre, säger Annika Söder statssekreterare för biståndsfrågor på UD.
– Vi förväntar oss att de som ingår i koalitionen tar ett extra stort ansvar för de humanitära behoven genom att ge bidrag till FN. Det kan också förändras genom att man tar pengar från olja-för-mat kontot, säger Annika Söder. Svenskt bistånd stort Trots det är det svenska biståndet till Irak stort jämfört med vad andra EU-länder ger. Förklaringen är enligt UD att Sverige under flera år varit ett av de största givarländerna och man därför har stor kunskap om området. Regeringen menar att det är FN och Röda Korset som ska ha huvudansvaret för den humanitära hjälpen till Irak. Osäkert hur stora behoven är Just nu är storleken på FN:s appell om humanitär nödhjälp till Irak osäker, bland annat eftersom det ännu inte blivit de stora flyktingströmmarna ut från Irak som befarats. Som det ser ut nu flyr människor främst från städerna ut till landsbygden. Annika Söder på UD räknar med en ny FN appell om 6-7 veckor: – När det gäller det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet så handlar det ju både om att hjälpa ett land som har lidit svårt under decennier under Saddam, och dels hjälpa ett land som har varit utsatt för krig. Hur stora de behoven kommer att blir är omöjligt att säga idag.
Helena Jansson