2002 inget bra år för Coop Norden

Den nybildade butikskedjan Coop Norden gjorde en förlust på över 200 miljoner kronor före skatt under 2002.
Coop Norden, som består av före detta Konsum, och konsumentkooperationerna i Danmark och Norge, gjorde därmed en storförlust under sitt första verksamhetsår. Förlusten beror enligt Coop Norden på höga kostnader för bildandet av den nya koncernen, och på extra pensionsavsättningar.