Storbråk i Mandamus

Bråket fortsätter i fastighetsbolaget Mandamus. På fredagen stod det klart att företagets revisorer inte vill bevilja 3 av styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för 2002.
De tre männen är en av huvudägarna, finansmannen Roger Akelius, representanter i styrelsen. Bakgrunden är avskedandet av Mandamus förre vd, Anders Johansson, i fjol. Revisorerna anser att avskedandet skedde i strid med aktiebolagslagen, och pekar bland annat på att styrelseledamöterna inte har haft ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Däremot beviljar revisorerna övriga styrelseledamöter, samt verkställande direktören ansvarsfrihet.