Lagen om höjd pensionsålder kan ändras

Efter FN-kritiken mot den svenska lagändring som möjliggjorde en höjning av pensionsåldern till 67 år, säger nu arbetslivsminister Hans Karlsson att regeringen tar kritiken på allvar och utesluter inte att lagen kan komma att dras tillbaka.
– FN har man respekt för. När ett FN-organ kritiserar en stat, då ska man ta det på allvar, säger arbetslivsminister Hans Karlsson. Det är FN:s organ för arbetsrätt, ILO, som på fredagen kom med kritik mot hur den svenska regeringen, med brett stöd i riksdagen, 2001 drev igenom en lagändring som ger alla rätten att arbeta till 67 års ålder som en anpassning till det nya pensionssystemet och för att uppmuntra fler att arbeta längre. ILO håller med LO och TCO Men ILO håller med LO och TCO som anmälde Sverige, lagen är ett allvarligt intrång i rätten för fack och arbetsgivare att själva komma överens om pensionsåldern genom kollektivavtal och uppmanar därför den svenska regeringen att gå tillbaka till ruta ett: se till att frågan om flexiblare pensionsålder löses genom kollektivavtal, och inte genom lagstiftning. Nya diskussioner med parterna Arbetslivsminister Hans Karlsson ska nu diskutera med de andra partierna som var med på pensionsuppgörelsen och ta upp överläggningar med fack och arbetsgivare, för att se hur parterna kan ändra i kollektivavtalen så lagen kan ändras tillbaka på ett sätt som undanröjer ILO:s kritik: – Om parterna kan ändra avtalen så att de uppfyller det riksdagen har velat nämligen att jobba kvar till 67 års ålder då behövs det inte en lag som reglerar vad kollektivavtalen får och inte får göra, säger Hans Karlsson.
Alexander Norén