Svenska barn är nöjda men rädda för krig

De flesta barn i Sverige är nöjda med det liv de lever. Men många barn i åtta- till nio-årsåldern är rädda för att drabbas av våld, brottslighet och olyckor. Det framkommer i Barnombudsmannens årsrapport som lämnades över till regeringen på fredagen. Där beskriver också många barn att de är rädda för naturkatastrofer och krig.
12-åriga Osman med rötter i Turkiet oroar sig mycket för kriget i Irak: – Mitt hemland är Turkiet och min mormor bor där och Turkiet har ju öppnat luftrummet. Så när Irak vill kriga mot USA så kanske de släpper några bomber på Turkiet, för att de öppnade luftrummet och gjorde det lättare för USA. Det är de jag oroar mig för. 2 000 barn har svarat Barnombudsmannen har gjort en omfattande enkät till 2 000 grundskolebarn i landet, där de bland annat fått svara på frågor om rädsla, vad som är bra och om de känner att de kan påverka sin situation. Och just på den punkten får vuxenvärlden en svidande kritik: ”jo, vi får säga vad vi vill, men ingen bryr sig om vad vi säger. Inte i skolan och allra minst bryr sig politikerna om våra åsikter”, det är det tydliga svaret i undersökningen. – Mycket utav det som görs för barn och unga görs utifrån ett vuxenperspektiv och därför handlar det väl till syvende och sist väldigt mycket om attitydförändring. Alltså att vi vuxna ska ta barnens och ungdomarnas egna åsikter på allvar och de är väldigt tydliga med vilka frågor de förväntar sig att vuxna ska jobba med, säger Barnombudsmannen Lena Nyberg. Barn har sämre villkor än vuxna Lena Nyberg menar att ingen vuxen skulle acceptera att arbeta i den miljö som många skolbarn tvingas till. Och att inget görs trots att skolbarn i många år klagat på sin arbetsmiljö visar på vuxenvärldens nonchalans. Det visar också på en skendemokrati, menar hon. Den grupp av barn som vuxna nästan inte alls lyssnar på är de som lever på en institution, ensamkommande flyktingbarn och barn vars föräldrar sitter i fängelse, konstaterar BO. Det här är en grupp barn som ofta blivit svikna om och om igen av vuxna. Och de vuxna glömmer återigen att se situationen ur barnets perspektiv, så som man ska göra enligt lagen. Nöjd med skolan Men många upplever också att det är bra i skolan så som 12-åriga Muharrem: – Jag är mycket nöjd i skolan. Min lärare hjälper mig hela tiden, jag har bra kompisar och vi slåss inte, vi leker hela tiden.
Margita Boström