Oväntat hårda strider för USA-trupper i Irak

Det blir nu allt tydligare att det amerikansk-brittiska kriget har stött på oväntat stort motstånd. Från flera avsnitt av fronten rapporteras nu om fortsatta strider och USA-styrkans framstöt mot Bagdad har åtminstone tillfälligt stoppats.
Den amerikanska framryckningen mot Bagdad har nu bromsats upp och fortsätter bara i snigelfart – om ens alls. Rapporterna från Nasiriya och Najaf talar om fortsatta strider men inte på samma nivå som tidigare. Bagdad skulle varit omringat I början av veckan sa förtröstansfulla amerikanska befälhavare att USA-trupperna skulle ha intagit sina positioner runt Bagdad inom ett par dygn. På fredagen har de amerikanska marinkårssoldaterna ännu inte lyckats kämpa ner motståndet från irakiska enheter i den södra delen av landet. Staden Nasiriya är fortfarande inte säkrad, där måste de amerikanska styrkorna ta kontrollen om försörjningsvägarna norrut ska kunna fungera men det har ännu inte skett. Truppförstärkningar efter motstånd Beskedet på fredagsmorgonen om att USA ska skicka ytterligare minst 100 000 man till Irak förklaras i USA-högkvarteret i Qatar vara en del av en tidigare fastlagd planering men kommer efter allt envisare kritik om att USA alltför mycket har förlitat sig på sitt teknologiska övertag och försummat att fylla på med tillräckligt många soldater. List mot högteknologi Amerikanerna verkar nästan vara förnärmade att Irak tar till okonventionella metoder i kriget, till exempel har den irakiska taktiken att låta irreguljära styrkor delta, ibland i uniform, ibland i civila kläder, förorsakat bittra kommentarer från den amerikanska stridsledningen. Om USA anfaller till tänderna rustat med högteknologi i ett modernt krig, svarar Irak med krigslister och metoder som snarare för tanken till hur araberna drev ut korsriddarna under Korstågstiden.
Lars Kobbe, Kairo