Svensk nödhjälp till Irak

Efter önskemål från FN har Sverige avsatt 135 miljoner kronor till humanitär nödhjälp till Irak.
Annika Söder, statssekreterare för biståndsfrågor på UD, anser att USA och dess allierade bör ta ett extra stort ansvar för de humanitära behoven. Men det svenska biståndet till Irak är ändå stort jämfört med vad andra EU-länder ger. Förklaringen är, enligt UD, att Sverige under flera år varit ett av de största givarländerna och därför har stor kunskap om området.