FN-länder oeniga om hjälpprogram

FN förbereder det största hjälpprogrammet i världsorganisationens historia, men det sker inte utan problem när länderna nu ska enas om stödet till Irak, rapporterar vår New York-korrespondent.
Senare på fredagen väntas FN:s säkerhetsråd rösta igenom en resolution som sätter igång den humantiära hjälpen via det så kallade olja-för-mat-programmet, ett program som enligt FN de senaste åren givit mat, mediciner och andra förnödenheter till 60 procent av den irakiska befolkningen. Det stoppades ett par dagar före krigsutbrottet när FN drog tillbaka sin personal från Irak. Oenighet om vem som ska betala Nu är förhoppningen att det snart ska vara igång igen, till att börja med i 45 dagar. Men trots att hjälpen alltså betraktas som mycket viktig, så har diskussionerna om den nya resolutionen varit krångliga. Det handlar dels om vem som ska ha mest makt över programmet, USA-koalitionen eller FN, dels om världsorganisationen ska stå för kostnader som en del anser att de ockuperande makterna ska betala. Dessutom är antikrigsmotståndarna i säkerhetsrådet oroade över att den nya resolutionen ger legitmitet åt ett krig som FN ju inte står bakom. Ingen vågar säga nej Diplomater säger till Ekot att flera av länderna, bland annat Ryssland och USA, av olika anlednignar är missnöjda med kompromissförslaget men att ingen kommer att våga säga nej, eftersom man då framstår som en bromskloss för hjälp till ett krigsdrabbat folk. Annan vädjar om akut hjälp Samtidigt går FNs generalsekreterare Kofi Annan ut och vädjar till medlemsstaterna om akut nödhjälp till flyktingar i Irak. Drygt två miljarder dollar vill han få in. Men det finns en osäkerhet inom FN om viljan att skänka pengar, också det på grund av att en del länder anser att USA-koalitionen måste stå för merparten av hjälpen.
Anders Ask, New York