Lag om höjd pensionsålder kan ändras

Regeringen är beredd att backa från beslutet att tvinga fram en höjning av pensionsåldern med hjälp av lagstiftning.
FNs organ för arbetsrätt, ILO, kritiserade på fredagen Sverige för att ha infört lagen som ger alla rätten att arbeta till 67 års ålder. ILO anser att lagen inkräktar på facken och arbetsgivarnas rätt att själva bestämma pensionsåldern genom kollektivavtal. Arbetslivsminister Hans Karlsson säger till Ekot att han tar kritiken på stort allvar, och hoppas att en ny dialog med fack och arbetsgivare ska leda till att de själva kommer överens om ändringar i avtalen som gör lagen överflödig.