Inget budgetförslag klart ännu

Vänsterpartiets partistyrelse möts just nu - meningen var att partiet skulle kunna ta ställning till en uppgörelse om hur statens pengar ska användas. Men än finns inget förslag att säga ja eller nej till. Förhandlingarna har dragit ut på tiden.
– Våra förhandlare är på väg till finansdepartementet och förhandlingarna pågår för fullt, säger Ulla Hoffman, tillfällig partiledare för vänsterpartiet. Den här gången måste partierna komma överens om hur man ska spara, eftersom utgifterna blivit större än riksdagen sagt att de får bli. Ekot berättade i morse att staten kanske måste låna 25 miljarder i år, en bedömning som ligger nära en del andra prognosmakares, men förhandlingarna drar nu ut på tiden. Sjuklönen tar tid En förklaring är att samarbetspartierna länge diskuterat formerna för hur arbetsgivarna ska betala mer för sjukskrivningar, som varar längre än två veckor. Det förslaget vill vänstern och miljöpartiet inte ha, men förslaget har tagit mycket tid och kraft. Nu vet ingen när förhandlingarna blir klara, det kan bli i helgen eller i början av nästa vecka. Miljöpartiets styrelse samlas på tisdag nästa vecka, vänsterpartiets styrelse kan kalla in sin styrelse igen på telefon. En lång rad sparförslag har bollats mellan partierna, man har bland annat talat om att sänka biståndet. Andra förslag som partierna haft uppe är att sänka ersättningen för deltidsarbetslösa, att staten skulle ta hand om pengar som de senaste åren gått till kommunerna, eller att arbetsgivarna skulle batala för sjukskrivningarna i fyra veckor istället för två. Höja kvinnolöner Vänsterpartiet kallade på fredagen till presskonferens för att kräva en nationell handlingsplan för hur kvinnolönerna ska höjas. Presskonferenser mitt i budgetförhandlingar, brukar betyda att partiet har svårt att få igenom sin politik. – Halva mänskligheten betalas lägre bara för att de har ett annat kön, sa Ulla Hoffman vid presskonferensen. Så har det varit längre och det måste vi ändra på nu.
Fredrik Furtenbach