Näringsministern tror på statliga bolag

De statligt ägda företagen går dåligt. Under förra året så halverades vinsten för de statliga bolagen. Men trots det så säger näringsminister Leif Pagrotsky att det inte är aktuellt med några nya utförsäljningar.
– Jag kan konstatera att de statliga företagen är till fördel för skattebetalarna. Det bidrar till statens finanser på ett bra sätt och det bidrar till tillväxt och utveckling i Sverige, att de har en stark, stabil och långsiktig ägare som ställer krav på bolagen. Alternativet att sälja ut bolag av ideologiska skäl, ofta till underpris och i de allra flesta fall till utlandet, det menar jag är ett dåligt alternativ. Dålig konjuktur Det går dåligt för flera av de statligt ägda bolagen. På fredagen presenterade näringsministern det samlade resultatet för 2002 och vinsten halverades jämfört med 2001, från sjutton miljarder kronor till åtta och en halv miljard. Vinstraset berör framför allt företag på konkurrensutsatta marknader. Av de kan Telia Sonera och SAS skylla resultatet på den dåliga konjunkturen, enbart Telia Sonera var förra året en förlustaffär för staten på nästan sex miljarder kronor. Sprit och spel går bra Underskotten för SJ och Posten däremot beror på dålig skötsel enligt bland annat riksdagens revisorer. Men det finns statligt ägda bolag som går bra också. Förutom konkurrensutsatta Vattenfall handlar det då främst om bolag med särskilt samhällsintresse som Apoteksbolaget, Systembolaget och Svenska Spel. Lovar större öppenhet Näringsdepartementet ansvarar för så gott som alla statligt ägda bolag och Leif Pagrotsky utlovar från och med nu en större öppenhet kring bolagen, bland annat med regelbundna kvartalsrapporter. Det återstår att förbättra innehållet i rapporterna för det nuvarande läget är dystert – Det är verkligen inte bra och ingen kan vara nöjd med ett halverat resultat. Men även under bottenåret 2002 när det var så mycket problem, så var lönsamheten i de statliga företagen i alla fall väl så bra som vad det kostar staten att låna pengar.
Thomas Reckmann