Olja mot mat - program återupptas i Irak

FN:s säkerhetsråd röstade på fredagen enhälligt ja till att återuppta det så kallade Olja mot mat - programmet i Irak.
Olja mot mat - programmet påbörjades 1996 men stoppades strax innan kriget bröt ut. Programmet ska nu startas upp igen, och innebär att intäkter från irakisk oljeförsäljning används till att köpa mat och mediciner.